Onze visie

HUMANE is een stichting zonder winstoogmerk met een ANBI-status in aanvraag. Het doel van de stichting is het verlenen van hulp aan lokale hulp in crisisgebieden, alsmede alles wat in de breedste zin van het woord hiermee samenhangt of daartoe bevorderlijk kan zijn. We realiseren ons dat er helaas situaties zijn waarin mensen het niet meer zelfstandig aankunnen en dat hulp gewenst is.

Ook in moeilijke tijden geloven we in de kracht van de mens en geloven we dat we samen het verschil kunnen maken. Dat betekent in onze ogen ook dat je op elkaar moet kunnen vertrouwen en elkaar moet kunnen helpen in moeilijke tijden. We zoeken samenwerking met lokale initiatieven die humanitaire hulp bieden aan mensen in nood en de mogelijkheid voor een nieuw perspectief.

Omdat we geloven in de kracht van close-up, ondersteunen we mensen in crisisgebieden die uit overtuiging het verschil willen maken voor hun medemens. Niet omdat het moet, maar omdat we denken dat onze steun hen kan helpen en inspireren om hun hulp goed te laten landen bij de mensen die het nodig hebben.